SL NO VNRA NO NAME HOUSE NAME HOUSE NUMBER BLOOD GROOP CONTACT
41 85 OMANA.K K T VIHAR O+ 9387424878
42 53 SREEJA.K T SREESHYLAM 28/429 A+ 9497644754
43 53 GAYATHRI RAJA SREESHYLAM 28/429 A+ 9497644754
44 101 AMITH RAJ .M V EKKANDATHIL O+ 9847893633
45 102 SUVISH. K EKKANDATHIL A+ 9645629065
46 103 BIJU.D T DHARANIYDATH THAZHAM O+ 9947306524
47 103 RESHMA. K V DHARANIYDATH THAZHAM B+ 9947306524
48 106 VISWANATHAN EKKANDATHIL DEVIKRIPA O+ 9048832885
49 106 ANITHA EKKANDATHIL DEVIKRIPA O+ 9048832885
50 106 ASWATHI EKKANDATHIL DEVIKRIPA O+ 9048832885